Loading...
object
https://dlc.services/thumbs/7/18/c2133925-8ee6-42b3-99fd-13c39d3a929c/full/full/0/default.jpg

Schilderij '1940-1945 studenten streden en leden' door prof. G. de Josselin de Jong
schilderij
2007.0103.CVB
1946
De Josselin de Jong, Gerard (maker)
3.300,0 (h) * 1.890,0 (b) * 50,0 (d)
tempera, hout
Deze tempera schildering op hout door de Delftse oud-hoogleraar grondmechanica Gerard de Josselin de Jong (1915–2012) heeft als titel: '1940-1945 studenten streden en leden'. Het kunstwerk dient als herdenking van het verzet van de Delftse studenten tijdens de Tweede Wereldoorlog. </br>De persoon op de voorgrond symboliseert het studentenverzet. De figuur in de lichtbundel geeft het ontdekt worden weer. De beelden daaromheen vormen de mogelijke gevolgen: neergeschoten worden, opsluiting, tewerkstelling in Duitsland en de terechtstelling voor het vuurpeloton. De Josselin de Jong zat zelf drie jaar gevangen in Duitsland, na een mislukte poging naar Engeland te varen.</br>Hij maakte het schilderij in 1946, naar aanleiding van een prijsvraag die de TU Delft, toen nog een Technische Hogeschool, uitschreef. De eer voor het winnende kunstwerk ging echter naar de bronzen herdenkingsplaquette voor de gevallenen door de Delftse hoogleraar Ludwig Oswald Wenckebach (1895–1962), die nu in de hal van de aula hangt. </br>Het kunstwerk van De Josselin de Jong belandde op de eerste verdieping van het oude hoofdgebouw aan de Oude Delft. "Niemand begreep wat mijn schilderij voorstelde", zei de 80-jarige oud-hoogleraar daarover. Ongeveer dertig jaar nadat het hoofdgebouw verhuisde naar de Julianalaan, werd het kunstwerk ook verplaatst. De Josselin de Jong: "De TH heeft mijn schilderij eigenlijk nooit erkend als zijnde een verzetsstuk, maar na de verhuizing aanvaardde de TU het wel en ter verduidelijking heb ik het twee jaar geleden een titel gegeven."</br>Nadat het gebouw aan de Julianalaan in 2007 de functie van hoofdgebouw verloor, is het schilderij in opslag gegaan. Ook nu duurde het een tijd, tot 2020, voordat het schilderij naar de aula kwam.
Wetering M. van der, 'Studenten streden en leden', in: Delta, nummer 64, pagina 16, 1995.
Herdenkingsplaquette voor gevallenen van WOII door prof. L.O. Wenckebach ;Portret van Frans van Hasselt door M.L. van Hasselt;Gedenksteen voor Frans van Hasselt (CVB.2020.0001;CVB.2011.0007;CVB.2011.0008)